Вход за служители

Услуги

Защо VTA Security Service

Обезпечаването на комплексната сигурност на клиента - основна дейност на нашата компания.

Ние се занимаваме с това от 1994 година и осъзнаваме важността на тази задача.

VTA Security Service предоставя на своите партнъори :
надеждна защита , безопасност и високо ниво на реакция.

Услугите, които предлагаме са функционално структурирани в следните направления:

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
СОТ
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
VIP УСЛУГИ
ДРУГИ УСЛУГИ

За нас обезпечаването на безопасността е цялостен комплекс от охранителни мерки , мероприятия , действия за профилактика, анализи и управление на риска.

Ние използваме съвременни постижения от областта на науката, техниката и информационните технологии, като се учим от световният опит в тази област.

Индивидуалният подход към всеки клиент, дискретността и принципите на прозрачност в отношенията са в основата на нашият успех !

VTA Security Service официално декларира своята Политика по качество в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000 като се стреми да бъде прилагана и поддържана на всички равнища в организацията на дейността на компанията !

 

ВТА ООД, 1756, София, България, Студентски град, бл. 60 // Тел.: +359 2 868 73 68, Факс: + 359 2 868 72 18, E-mail: office@vta.bg