Вход за служители

Клиенти

VTA Security Service има богат опит и дълга практика в осигуряването на охранителни услуги, както на големи индустриални, банкови и търговски компании, така и на малки стопански предприятия .

VTA Security Service реализира многобройни кантрактни отношения със значителен брой физически и юридически лица, които няма да споменем от съображения за сигурност.

В нашата практика основни движещи фактори са: професионализъм, дискретност, дипломатичност и съобразителност. От услугите на нашата компания са се ползували редица известни личностти от сферата на политиката, шоу бизнеса и киното. Личности, доказали своите качества и авторитет, както в нашата страна,така и в международен мащаб: Жан Клод Ван Дам, Патрик Суейзи, Стивън Сийгъл.


ВТА ООД, 1756, София, България, Студентски град, бл. 60 // Тел.: +359 2 868 73 68, Факс: + 359 2 868 72 18, E-mail: office@vta.bg