Вход за служители

За фирмата

VTA Security Service е основана през 1994 година.

VTA Security Service е регистрирана в СГС, по фирмено дело №3597 на 21.02.1994г. Осъществявя дейността си въз основа на Разрешение №143/29.06.01г. и Разрешение №М-17679/29.03.03г. издадени от Министерство на Вътрешните работи. С Решение №120-01067/03.05.01г. издадено от Държавната комисия по далекосъобщения на Република България, VTA Security Service получава Индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използуване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа PMR. На 29.04.02г. компанията регистрира Свидетелство за марка от Патентно ведомство на Република България. След приемането на новият закон за Частната охранителна дейност, VTA Security Service получава безсрочен Лиценз № 898/27.09.06г. за Охрана на физически и юридически лица, тяхното движимо и недвижимо имущество и Лиценз N: 1507/03.05.10г. за Охрана на масови мероприятия. Компанията е член на Асоциацията на Лицата и Сдруженията извършващи частна охранителна дейност НАЛСИЧОД, за което притежава Сертификат №00061. През 2007г. VTA Security Service е сертифицирана по Европейският стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 от Австрийската организация Quality Austria и Международната организация IQNet. През 2010г. компанията актуализира стандарта с ISO 9001:2008. VTA Security Service е сертифицирана и по стандарта BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" от TUV THURINGEN - Германия.

В създаването и управлението на VTA Security Service, участват професионалисти с дългогодишен опит в системата на Министерство на Вътрешните работи и Министерство на Отбраната - Нашата гаранция за висок стандарт в качеството на предоставяните услуги. VTA Security Service e компания, реинвестираща средства в развитието на нови териториални обхвати, усъвършенстване и внедряване на нови услуги, прилагане на модерни технологични процеси. Нашата дейност е насочена към широк спектър от клиенти, като основнaта ни цел е да реализираме високо качествен и конкурентно способен продукт, гарантиращ сигурност и защита.

За да бъде успешно това начинание, както и за да постигнем оптимален резултат, ние се ръководим от следните принципи:

• Градим бизнеса си на базата на надежден, мотивиран и добре обучен персонал.
• Предлагаме охранителни решения на основата на високо технологични ресурси.
• Съчетаваме традиционните методи на охрана с иновативен подход.
• Реализираме коректно изпълнение на поетите ангажименти, с цел създаване на
дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори.
• Проследяваме степента на удовлетвореност на нашите клиенти.

Успехът ни през изминалите години се дължи на много упорит труд и отговорност. Ние знаем, че ключът към Вашето доверие е експедитивно справяне с поставените задачи, поддържане на единен стандарт в качеството на предлаганите услуги и лоялни бизнес отношения.

VTA Security Service предоставя Сигурност и Защита.
Сигурност за Вашия бизнес ! Защита на личността !

 

ВТА ООД, 1756, София, България, Студентски град, бл. 60 // Тел.: +359 2 868 73 68, Факс: + 359 2 868 72 18, E-mail: office@vta.bg