Услугата Лична охрана включва изпълнението на комплекс от мерки, стъпки и мероприятия, целящи защита на живота, здравето и сигурността на личността. За реализацията на този вид охранителна дейност VTA Security Service разполага със специално обучени служители, притежаващи значителен опит, референции и доказани индивидуални качества в тази област. Системата на охрана, плановете за действие и противодействие, както и броя на охранителните единици се определя на базата на допустимо ниво – заплаха на охраняваната личност. Концепцията задължава използването на високо качествено оборудване, специализирана екипировка, модерно въоръжение и съвременни комуникационни и помощни средства. За осигуряване безопасността на чуждестранни граждани  VTA Security Service включва сътрудници, владеещи Английски, Немски и Руски език. При изпълнението на този вид услуга компанията провежда начални, текущи и периодични мероприятия. Конфиденциалността на информацията е строго гарантирана.

ВРЪЗКА ЗА КОНТАКТ:

Централен офис

тел.: 0889 43 39 23, 0885 408 380

E-mail: securityservice@vta.bg, dmikov@vta.bg и liliev@vta.bg

    Call Now Button0700 11 882