VTA Security Service предоставя 24 часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана на територията на цялата страна, осъществяваща се посредством високо квалифицирани служители, подготвени да прогнозират вероятните опасности, както и да предприемат превантивни действия и противодействия, предотвратяващи тяхното възникване. При подбора на кадри, компанията се ръководи от критериите, заложени в Закона за Частната охранителна дейност в Република България: наличие на лицензионни документи, безупречно съдебно досие, препоръки от МВР и МО. Всички охранителни екипи преминават през систематизирани форми на обучение, според изискванията на съответните отговорности и разработените планове за действие, съгласувани с възложителя.

Спесификата на тази дейност включва задължителни тестове за физическа и психологическа пригодност, самообладание и самоконтрол, реакции при екстремни и извънредни ситуации, добра стрелкова подготовка и бойни умения. За осугуряването на максимална сигурност и защита на нашите клиенти, отдел Физическа охрана разработва индивидуални решения, представляващи комбинирани действия, включващи охранителни екипи и автопатрулна охрана – мобилни групи в обходен режим на работа, съобразени с вида и площта на обекта.

Организирането на мерки за сигурност чрез Физическа охрана, е прецизна система, изискваща приложението на съвременни технически, комуникационни и помощни средства. Използването на високо качествено оборудване, отговарящо на Международните норми и стандарти, представлява неизменна част от дейността Физическа охрана във VTA Security Service.

Да направим живота Ви по-сигурен и да съхраним Вашата собственост, представлява Основна цел за нашата компания. Ние можем успешно да изпълним тази задача!

ВРЪЗКА ЗА КОНТАКТ:

Централен офис

тел.: 0889 43 39 23, 0885 408 380

E-mail: securityservice@vta.bg, dmikov@vta.bg и liliev@vta.bg

    Call Now Button0700 11 882