ДИГИТАЛЕН ПОРТИЕР

„ДИГИТАЛЕН ПОРТИЕР“ от VTA Security Service – нашето най-ново предложение за Вас!

Какво да очакват нашите клиенти?
Във века на ултра развитите технологии, се доверете на модерното, изключително  технически надеждно и икономически изгодно решение, гарантиращо контрол на достъпа заедно с охрана на Вашия имот, без необходимост от физическо присъствие 24 часа в денонощието  на охранител в обекта!
Ползи за клиентите на услугата „ДИГИТАЛЕН ПОРТИЕР“:

  1. 24-часова двупосочна комуникация с „ДИГИТАЛЕН ПОРТИЕР“.
  2. „ДИГИТАЛЕН ПОРТИЕР“ денонощно е във връзка с Вас, Вашите приятели и гости.
  3. „ДИГИТАЛЕН ПОРТИЕР“ използва електронни средства с цел превенция и ограничаване на противозаконно проникване в обекта.
  4. Категорична надежност на охранителния режим, посредством дигитално видеонаблюдение в периметър, контролиран от 24-часов Дежурен операторски център.
  5. При възникнала необходимост на обекта незабавно се изпраща автопатрулен екип, насочващ действията си срещу посегателства.
  6. Редуциране разходите за физическа охрана на обекта – липса на необходимост от минимум 2-ма или 3-ма охранители.
  7. В зависимост от системата, която използвате, можете и сами да контролирате достъпа до обекта лесно и удобно чрез безплатно приложение на мобилния телефон.

ВРЪЗКА ЗА КОНТАКТ:

Централен офис

Елена Стойцева
моб. тел.: (+359) 887 243 153
E-mail: estoitzeva@vta.bg

    Call Now Button0700 11 882