ПАТРУЛНА ОХРАНА

Специализирана патрулна охрана, съставена от мобилни групи, които включват: физически единици , транспортни средства , техническо оборудване, униформено или цивилно облекло. Охранителните екипи изпълняват функцията на помощни или допълнителни сили в обходен режим на действие за нуждите на Физическа охрана. В случай на необходимост могат да подпомагат и действията на автопатрулната охрана, обезпечаваща сигурността по СОТ.

VTA Security Service организира и осъществява безопасността на  големи строителни обекти и индустриални зони с обширна разгърната площ, като в разработените концепции по сигурност, биват включвани обособени мобилни групи – патрулна охрана, осъществяващи контрол и периодични обходи на територията и в близост до обекта,  с цел предотвратяване на внезапни посегателства и евентуални нарушения. Броят на периодично патрулиращите автомобили се определя на базата на предписанията  за охрана, според изискванията и договорните отношения с възложителя.

Упражняването на системен контрол, бърза реакция и надеждна връзка между охранителни и мобилни сили е система, водеща до повишаване ефекта на сигурност и максимална защита.

За контакти:
моб. тел.: (+359) 889 763 663

Димитър Миков  0885 40 83 80

    Call Now Button0700 11 882