ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

Дежурно-оперативният център работи в непрекъснат 24 часов режим на действие. Посредством контролни приемници, мониторинг системи, видео контролери, GPS системи, предаватели и други технически и комуникационни средства, чрез които се осъществява поддръжка и директна връзка с охраняваните обекти.

Системите са проектирани да контролират всички постъпващи сигнали за промени в статуса на охраняваните обекти: алармени сигнализации и събития, зони на нарушение, сведения за обекта и тестови сигнали за състоянието на охранителните системи.

Надеждността на централните съоръжения се гарантира от дублирани работни места и устройства за всяка една честота на системата, работещи в паралел и независимо едно от друго. Постъпващата информация се контролира от специално обучени и високо квалифицирани оператори, преминали през необходимите курсове и форми на обучение. В случай на индикиран алармен сигнал, софтуерът регламентира действията на дежурните оператори и регистрира времето на изпълнение на обработените сигнали.

Местонахождението, маршрута и времето за реакция на автопатрулите се проследява на GPS система и се регистрира в реално време от дежурен оператор, както при получаване на алармен сигнал, така и след пристигането на обекта. Всички  входящи и изходящи разговори по телефонните линии и радиоканали биват записвани от система. VTA Security Service разполага със съвременно оборудван диспечерски център, отговарящ на новите тенденции за комбинирана охрана на обекти, съгласно Европейските стандарти.

Всички компютърни системи са подсигурени със собствено автономно захранване, което води до резервирана, надеждна и непрекъсваща работна дейност на служителите в Дежурния Център и гарантира безпроблемното функциониране на системите за сигурност.

Олег Стоянов
моб. тел.: (+359) 886 661 545
E-mail: ostoyanov@vta.bg

 

Елена Стойцева
моб. тел.: (+359) 876 225 222
E-mail: estoitzeva@vta.bg

    Call Now Button0700 11 882