РАБОТА

В основата на нашия успех, главна движеща сила представлява човешкият фактор. Най-ценният актив на VTA Security Service са нашите служители – екипи от професионалисти в различни области, носители на нашите принципи, традиции, идеи и цели, в съчетание с креативност и новаторски подход. Ние гарантираме еднакви възможности за професионално израстване и кариера, поощрявайки инициативността и стремежа към повишаване на интелектуалното и професионално ниво, като предлагаме добра работна атмосфера, градивна среда и условия за развите на Вашите способности. Отношенията във VTA Security Service са построени на базата на дългосрочно сътрудничество и взаимно уважение. Постиженията на нашите служители са постижения за нашата компания, ние сме заинтересовани да мотивираме и поддържаме Вашите идеи. Изискването ни към всички кандидати се основава на умението за работа в екип, динамичност, комуникативност, отговорност и лоялност.

Ако Вие сте енергични, трудолюбиви, имате креативно мислене, способност за вземане на бързи решения, желание за развитие и усъвършенстване, искате да поставите ново начало в голяма компания и охранителният бизнес представлява предизвикателство за Вас – VTA Security Service е нова стъпка във Вашата кариера.

Информация за свободни работни места

VTA Security Service набира кандидати за работа в следните направления:

ДЛЪЖНОСТ:

  • Функционални задължения
  • Професионални умения и отговорности
  • Изисквания към кандидатите за длъжността
  • Приоритети
  • Необходими документи

    Call Now Button0700 11 882