Актуализация на цените за 2024

Уважаеми клиенти, 

Нашият стремеж е да осъществяваме и предлагаме качествени услуги. Поради тази причина и за да продължим да работим в тази насока, уведомяваме Ви че индексацията на месечните такси за услугата, която предлагаме за охрана със СОТ, ще бъде в размер на 4 Евро месечно за физически и юридически лица . Таксата за Мониторинг ще бъде увеличена до 20 %, съобразно увеличението на минималната работна заплата и други съпътстващи компоненти.  

Повишаването на месечните такси е продиктувано от нарастващата в страната инфлация, увеличения размер на минималната работна заплата и непрекъснато поскъпване  на всички основни за бизнеса ни стоки и  услуги. Промените ще влязат в сила, считано от 01.01.2024 г.

Call Now Button0700 11 882