Вход за служители

  • VTA Security Service
  • VTA Security Service
VTA Academy
VTA Security Service е сертифицирана по международният стандарт ISO 9001:2008/Система за управление на качеството и по стандарта BS OHSAS 18001:2007/Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд


Начало СОТ
СОТ
VTA Security Service осъществява охранителна дейност, чрез Сигнално охранителна техника от началото на 2001 година. През изминалите години ние инвестирахме средства в развитието на този вид услуга, чрез приложението на модерна сигнално охранителна и сигнално известителна техника, професионално разработени мониторинг системи за неподвижни /позиционирани/ и за подвижни обекти, IP технологии,  високо технологично оборудване, дежурно оперативни центрове, екипи за бързо реагиране и специалисти по проектиране, доставка, монтаж и техническа поддръжка.

Обезпечаването на сигурност чрез СОТ, изисква приложението и изпълнението на комплексни системи за безопасност, обединени чрез взаимно свързани действия. VTA Security Service разработва, използва и прилага разнообразни по вид технически системи за видео контрол и видео наблюдение, алармени системи за безопасност, контрол на достъп и работно време, пожаро-известителни, домофонни и видео домофонни системи, системи за периметрова и периферна охрана, паркинг системи, системи за GPS контрол и активно проследяване.

За да повишим нивото на сигурност, съобразявяйки се с високите изискванията на нашите клиенти, ние предлагаме допълнителни системи за безопасност: Високо технологични системи от врати за безопасност, охрана и контрол на достъп. Анти взлом системи за ПВЦ дограми от клас А и клас Б. Комплекти алармени системи и аксесоари, съобразени с последните технически новости на пазара, задоволяващи най-стриктните изисквания за сигурност. Иновационни системи за сигурност. IP Технологии.

VTA Security Service предлага техническа охрана на различни по вид и сложност за изпълнение обекти, от частни домове и малки офиси, до мащабни предприятия, сгради, фирмени структури и търговски центрове. Услугата СОТ е актуална на територията на всички клонове и представителства на компанията, както и на близките околни градове и селища.

VTA Security Service предоставя сигурност чрез СОТ, на базата на координираните действия между: Дежурно оперативен център, Автопатрулна охрана и мобилни групи за бързо региране.
ВТА ООД, 1756, София, България, Студентски град, бл. 60 // Тел.: +359 2 868 73 68, Факс: + 359 2 868 72 18, E-mail: office@vta.bg